RANPLAN GROUP AB: KVARTALSRAPPORT Q3 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018

30th November 2018 - 07:01 GMT

HÖGA BRUTTOMARGINALER – FORTSATT STARK TILLVÄXT

Perioden i korthet

Tredje kvartalet 2018

 •  Intäkterna steg betydligt och uppgick till 5,1 Mkr (0,8)  
 •  Bruttomarginalen uppgick till 95,5%  
 •  EBITDA uppgick till -7,4 Mkr (-6,1)  
 •  Nettoresultatet för perioden uppgick till – 7,5 Mkr (-6,1)  
 •  Vinst per aktie uppgick till -0,37  
 •  Kassan i slutet av perioden uppgick till 36,8 Mkr.  

Första nio månaderna 2018

 •  Intäkterna steg betydligt och uppgick till 16,8 Mkr (6,3), en tillväxt om 168 % jämfört med första nio månaderna 2017.  
 •  Bruttomarginalen under perioden uppgick till 96,4%  
 •  EBITDA uppgick till -18,4 Mkr (-15,7)  
 •  Nettoresultatet för perioden uppgick till -18,7 Mkr (-15,9)  
 •  Vinst per aktie för de första nio månaderna uppgick till -0,93.  

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Ranplan har lanserat en uppdatering av flaggskeppsprodukten Ranplan Professional, världens första planeringsverktyg för trådlösa inomhus- och utomhusnätverk.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet 2018

 •  Ranplan har erhållit 3,7 Mkr i finansiering för att utveckla en dataanalysplattform som kan användas till att förutsäga och förebygga bilköer i smarta städer.  
 •  Ranplan har tecknat ett återförsäljaravtal med Marubun, ett Tokyo-baserat bolag för att sälja bolagets mjukvara till den japanska marknaden.  

VD ord

Ranplans intäkter för tredje kvartalet uppgick till 5,1 Mkr, med en bruttomarginal om 95,5%. På årsbasis ökade våra intäkter med 168% för de första nio månaderna 2018 jämfört med samma period 2017, från 6,3 Mkr 2017 till 16,8 Mkr 2018 samtidigt som bruttomarginalen ökade från 84,8% till 96,4%.

Denna exponentiella tillväxt drivs av två huvudsakliga faktorer: För det första den ökade globaliseringen av vår växande säljkår. För det andra det uppdämda behovet av våra mjukvarulösningar som krävs för att planera och optimera trådlösa inomhusnätverk särskilt för 4G (LTE) och de framväxande 5G-nätverken inom mobil kommunikation. Enligt en geografisk analys under tredje kvartalet fortsätter vi att generera höga intäkter från Kina och USA.

Ranplan säkrade fem nya kunder under tredje kvartalet och fick också in efter­beställningar från sex befintliga kunder, vilket vittnar om deras förtroende för och nöjdhet med kvaliteten hos våra planeringslösningar.

5G är nu högaktuellt runt om i världen och vi är mycket stolta över att ha lanserat Ranplan Professional 5.2. Den senaste versionen av vår flaggskeppsprodukt är världens första planeringsverktyg för trådlösa inomhus- och utomhusnätverk som stöder 5G. Uppdateringen utgör en viktig milstolpe i vår strategiska plan att bli ledande inom 5G genom att erbjuda telekomindustrin mjukvarulösningar som gör det möjligt att kostnadseffektivt och exakt planera, rita och optimera nästa generations mobila nätverk.

Vi ser för närvarande att utveckling och tidig användning av 5G är starkast i USA, Kina, Japan och Sydkorea, följt av Europa. Verizon i USA, som i slutet av 2017 godkände användningen av Ranplans mjukvarulösningar hos sina samarbetspartner, meddelade i oktober 2018 att man lanserar det första kommersiella 5G-nätverket. Vi för också långt gångna diskussioner med andra globala operatörer om deras behov av planering av 5G-nätverk.

Vår avdelning för forskning och utveckling har tilldelats ett kontrakt värt 3,7 Mkr för forskning och utveckling för att stärka den smarta mobiliteten i städer med dataanalys. Denna forskning kan leda till utvecklingen av smarta verktyg som använder trådlösa nät­verksdata som kan ge kunderna möjligheter att effektivt planera sin resväg i realtid, genom att styra människors resvägar utifrån koldioxidavtryck, transportslag, köer, kostnad­er och många andra smarta faktorer som är viktiga för oss alla i en miljömedveten värld.

Vi upplever en fortsatt stark efterfrågan på våra produkter och tjänster från samtliga kundsegment. Under varje kvartal 2018 har vi fördubblat eller mer än fördubblat våra in­täkter jämfört med motsvarande kvartal 2017. Utvecklingen är uppmuntrande och kopplad till vår senaste lansering av mjukvarulösnin­gar är vi som bolag oerhört motiverade att leverera enligt våra strategiska planer. Slutligen vill jag tacka våra engagerade medarbetare för deras stora insatser under det gångna kvartalet. Ranplans framtid ser fortsatt ljus ut.

Vi erhöll två nya avtal med China Mobile i Kina. Inom Europa vann vi nya kunder och erhöll affärer från existerande kunder utökade antalet Ranplan licenser som de önskar använda. I USA hälsade vi RadioOne välkommen som en nyckelkund, vilket meddelades den 11 juli 2018.

Alastair Williamson
CEO Ranplan Group AB

Den fullständiga halvårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på www.ranplanwireless.com.

För ytterligare information:
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997689
alastair.williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Denna information är sådan information som Ranplan Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 08.00 CET.

Om Ranplan
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.