Investor Press Releases

Årsstämma i Ranplan Group AB (publ)

15th June 2020 - 18:31 GMT

15 juni 2020 – 19:30 CET View English Version (https://ranplanwireless.com/wp-content/uploads/Ranplan-AGM_PR_15_06_20_EN-FINAL.pdf)

Annual general meeting held at Ranplan Group AB (publ)

15th June 2020 - 18:31 GMT

15 June 2020 - 18:30 BST (19:30 CET) View Swedish Version (https://ranplanwireless.com/wp-content/uploads/Ranplan-AGM_PR_15_06_20_SWE-FINA.pdf)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RANPLAN GROUP AB

15th May 2020 - 13:00 GMT

15 maj 2020 Aktieägarna i Ranplan Group AB, org.nr 559152-5315, kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 June 2020 klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på adress Strandvägen 1 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.  Information relaterad till coronaviruset För att minimera risken för spridning av coronaviruset kommer ingen förtäring att erbjudas vid stämman. Deltagande av styrelseledamöter och bolagsledning kommer att begränsas och hanteras via online där så är möjligt. Aktieägare som så önskar kan delta via ombud