Investor Press Releases

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RANPLAN GROUP AB

15th May 2020 - 13:00 GMT

15 maj 2020 Aktieägarna i Ranplan Group AB, org.nr 559152-5315, kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 June 2020 klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på adress Strandvägen 1 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.  Information relaterad till coronaviruset För att minimera risken för spridning av coronaviruset kommer ingen förtäring att erbjudas vid stämman. Deltagande av styrelseledamöter och bolagsledning kommer att begränsas och hanteras via online där så är möjligt. Aktieägare som så önskar kan delta via ombud

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN RANPLAN GROUP AB

15th May 2020 - 13:00 GMT

15 May 2020 This in the English version of a Swedish press release. Should any differences be found, then the Swedish version should apply View Swedish Version (https://ranplanwireless.com/investor_releases/kallelse-till-arsstamma-i-ranplan-group-ab/) The shareholders in Ranplan Group AB, reg. no. 559152-5315, are hereby given notice to attend the annual general meeting at 4:00 p.m. on Monday 15 June 2020 at Eversheds Sutherland’s offices at Strandvägen 1 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 3:30 p.m.  Information related to the corona virus To minimise the risk of spreading the corona virus, no food and beverages will be served at the AGM. Participation of board members and company management will be restricted to online where possible. Shareholders who so desire can attend via a representative.

Ranplan publishes the Annual Report for 2019

7th May 2020 - 14:20 GMT

Cambridge UK, 7 May 2020 – Ranplan’s Annual Report for 2019 have been published on the company’s website: www.ranplanwireless.com.