Investor Press Releases

Ranplan Group AB (publ) appoints new CFO

29th January 2020 - 14:06 GMT

Interim update

20th November 2019 - 07:53 GMT

Ranplan övergår till att rapportera på halvårsbasis

2nd September 2019 - 07:33 GMT

För att åstadkomma maximal operationell effektivitet har Styrelsen för Ranplan Group AB beslutat att det är bäst för Företaget att framledes rapportera sina finansiella resultat på halvårsbasis (förenligt med kraven på First North).

Ranplan is shifting to half-year reporting cycles

2nd September 2019 - 07:33 GMT

In pursuit of maximum operational efficiency, the Board of Directors of Ranplan Group AB has resolved that it is in the best interest of the Company to report its financial results on a half-year basis (aligned with requirements on First North).